skip to Main Content

Період навчання зараховується до трудового стажу: Мін’юст

В Мін’юсті роз’яснили, що період навчання зараховується до трудового стажу.

Чи зобов’язані органи ПФУ зараховувати для призначення пенсії період проходження навчання?

Так, оскільки відповідно до пункту «д» частини третьої статті 56 Закону «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Однак зазначається, що час навчання в таких закладах після 1 січня 2004 року (якщо особа не працювала) не зараховується до страхового стажу, оскільки студенти не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Якщо відповідний період навчання не записано до трудової книжки

До органу ПФУ необхідно надати копію диплому (посвідчення, свідоцтва) про здобуття відповідної освіти або уточнюючу довідку з місця навчання, яка підтвердить період навчання.

Якщо відмовляють у зарахуванні відповідного періоду до трудового стажу

Потрібно звертатись до суду та оскаржувати дії органів фонду, зобов’язуючи їх зарахувати відповідний період.

Back To Top