skip to Main Content

Президент України своїм Указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року “Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади”

Президент України своїм Указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року “Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади”.
Що передбачає документ?
Уряд повинен:
  • забезпечити з 1 липня 2021 року використання в роботі центральних органів виконавчої влади Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад;
  • ужити заходів щодо створення з 1 січня 2022 року Міністерством розвитку громад та територій України та Державною службою статистики України інформаційно-аналітичної системи моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад з урахуванням сучасних потреб реформування місцевого самоврядування;
  • розробити та подати у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України зміни до законодавчих актів щодо зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи – платника податку.
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру зобов’язана:
  • разом із місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування завершити процес передачі територіальним громадам земельних ділянок, належних розформованим територіальним громадам та розташованих на території відповідних ТГ;
  • забезпечити спільно з ОМС проведення обліку земель, що перебувають у власності територіальних громад, їх нормативної грошової оцінки з метою подальшого внесення даних до автоматизованої системи Державного земельного кадастру;
  • разом із Міністерством розвитку громад та територій України і Міністерством цифрової трансформації України у тримісячний строк здійснити необхідні заходи щодо створення Державного адресного реєстру як набору базових даних національної інфраструктури геопросторових даних;
  • разом з іншими структурами забезпечити у тримісячний строк впровадження комплексної системи моніторингу землекористування та користування іншими природними ресурсами методом дистанційного зондування землі.
Міністерство фінансів України, Міністерство розвитку громад та територій України разом із місцевими державними адміністраціями до 1 липня 2021 року повинні:
  • розробити та затвердити методику оцінки рівня спроможності територіальних громад, нормативно-правові акти щодо дотримання єдиного підходу до системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій, а також щодо інформаційної взаємодії з новоутвореними місцевими фінансовими органами територіальних громад;
  • забезпечити проведення аудиту фінансових ресурсів територіальних громад із подальшим інформуванням громадськості.
Back To Top